Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • gorazdNa pondelok 27.07.2015 pripadá slávnosť svätého Gorazda patróna farnosti a spolupatróna nášho farského kostola.
  • Na budúcu nedeľu 2.08.2015 sa uskutoční pešia púť k Sedembolestnej Panne Márii na Mechovičku. Púť začne od kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch o 7:00 h.
  • Budúca nedeľa (2.08.2015) je prvá nedeľa v mesiaci júl. Farská ofera bude určená na práce spojené so stropom kostola: oprava svetlíka (tesnenie), ventilácia kostola, zateplenie, osvetlenie a vonkajšia úprava stropu.
  • Pomodlime sa za zosnulých: +Helenu Neumanovú, +Máriu Číkovú, +Františka Piknu. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00