Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

  • svoradOdchod detí do tábora bude dnes (v nedeľu 12.07.2015) o 13:30 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava.
  • Informujeme, že dnes (v nedeľu 12.07.2015) sa uskutoční púť na Mechovičke, svätá omša začína o 10:30 h.
  • Zajtra, v pondelok 13.07.2015 bude o 17:00 h Večeradlo a po svätej omši fatimský sprievod. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať manželia a nabudúce, vo štvrtok 13.08.2015 farníci z Malých Bedzian.
  • Najnovšie vydanie farského časopisu DOM nájdete tu.
  • Pomodlime sa za zosnulú +Oľgu Jakabovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00

 

Sviatosť zmierenia

Farský kostol

Vždy pol hodinu pred svätou omšou

V prvý piatok v mesiaci 1 hodinu pred svätou omšou

V tretiu nedeľu adventu a piatu pôstnu nedeľu od 14:00 do 17:30

 

Malé Bedzany

V prvý piatok v mesiaci od 16:00

V sobotu pred treťou nedeľou adventu a piatou pôstnou nedeľou o 16:00

 

Tovarníky

Vo štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci od 16:00

V stredu pred treťou nedeľou adventu o 16:00

V stredu pred piatou pôstnou nedeľou o 18:00