Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Dnes (5.07.2015) je prvá nedeľa v mesiaci júl. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h.

  • Farská ofera z dnešnej nedele 5.07.2015 je určená na druhú časť prác spojenú s novými dverami do kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

  • Odchod detí do tábora bude v nedeľu 12.07.2015 o 13:30 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava. Ďakujeme za modlitby na tento úmysel a aj za drobné pozornosti na ceny pre deti.

  • Informujeme, že v nedeľu 12.07.2015 sa uskutoční na Mechovičke púť, svätá omša začína o 10.30 h.

  • Pomodlime sa za zosnulých: +Máriu Langovú a +Margitu Hauke. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00