Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


 • camZačíname čas prázdnin a  dovoleniek, nezabudnime na účasť na nedeľnej svätej omši a každodennú modlitbu.
 • Zajtra (v pondelok 29.06.2015) je prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. Sväté omše budú slúžene:
  • Farský kostol      7:00 h a 18:00 h.
  • Malé Bedzany     17:00 h
  • Tovarníky          19:00 h
 • V tento deň bude zbierka „halier sv. Petra“.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme
  • v Tovarníkoch vo štvrtok 2.07.2015 od 18:00 h
  • v Malých Bedzanoch v piatok 3.07.2015 od 16:30 h
  • vo farskom kostole hlavne v piatok 3.07.2015 od 17:00 h.
 • V nedeľu 5.07.2015 je zároveň slávnosť sv. Cyrila a Metoda.
 • Počas prázdnin z našich povlínských rehoľných domov sú organizované dve pešie púte do Čenstochovej. Kto by mal záujem môže sa prihlásiť:
  • Vranov nad Topľou: 1.-13.08.2015,  tel: 057 44 218 07, email: rkfuvvsever@rimkat.sk
  • Trnava: 12.-27.08.2015, tel: 0914223286, email: osppemiro@gmail.com
 • Odchod detí do tábora bude v nedeľu 12.07.2015 o 13:30 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava. Na tábor je prihlásených 85 detí a aj niekoľko prípadných náhradníkov. Ďakujeme za modlitby na tento úmysel a aj za drobné pozornosti na ceny pre deti.
 • V našej farnosti počas prázdnin budú organizované dva ďalšie tábory:
  • V termíne od 10.-14.08.2015 sa pod dohľadom umeleckých pedagógov, Cirkevnej školy sv. Lukáša, deti budú môcť venovať maľovaniu, modelovaniu, fotografii a výrobe šperkov v priestoroch školy na Kalinčiakovej ulici  v čase od 8.00 – 16.00 hodiny. Cena týždenného denného tábora je 25 € a zahŕňa pracovný materiál  a obedy. Prihlásiť sa môžete do 31.07.2015. Prihláška je k dispozícii na webovej stránke školy: www.csuv-lukasa.sk, Kontakt: tel.: 0903 982 220, 038 5326653, Mail: csuv-lukasa@csuv-lukasa.sk, Adresa: CŠUV sv. Lukáša, Kalinčiakova 48, 955 01 Topoľčany
  • V termíne od 24.-28.08.2015 bude športový – volejbalový tábor pri Základnej škole sv. Ladislava.
 • Na budúcu nedeľu, nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci júl, bude farská ofera určená na druhú časť prác spojených s novými dverami do farského kostola.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci júl nájdete tu.
 • Pomodlime sa za zosnulých: +Adriana Kohutová, +Pavel Dodo, +Miroslav Bogáň. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00