Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • ladislavDnes (v nedeľu 21.06.2015) náš novokňaz František Hronský odslúži svoju primičnú svätú omšu v Malých Bedzanoch o 7:30 h a v Tovarníkoch o 9:00 h.

  • Na sobotu 27.06.2015 pripadá slávnosť sv. Ladislava, spolupatróna nášho farského kostola a patróna našej cirkevnej školy. Po večernej sv. omši, ktorá začína o 18:00 h pozývame všetkých farníkov z Topoľčian, z Tovarník a Malých Bedzian na guláš na školskom dvore. Zároveň sa takto pripájame k celoslovenskej aktivite, „Deň otvorených kláštorov“ v ramci Roka zasväteného života.

  • Tlačivá na púť do Svätej Zeme z našej farnosti sú vo farskej kancelárii. Záujemcovia sa musia čo najskôr prihlásiť podľa pokynov uvedených na prihláške.

  • Dňa 30.06.2015 sa koná v Nitre na Klokočine-Dieloch, na Amfiteátri, Diecézne stretnutie mládeže s názvom “D.N.E.S. s Jánom Pavlom II”. Toto stretnutie sa koná z príležitosti 20.-teho výročia návštevy sv. Jána Pavla II v Nitre-Janíkovciach a jeho stretnutia s mladými.

    Program sa koná v posledný deň školského roka od poobedia do neskorého večera. Program vrcholí pontifikálnou sv. omšou s naším diecéznym biskupom Viliamom Judákom na pódiu, na ktorom stál Ján Pavol II. V programe vystúpi ako hlavný hosť Sima Martausová.

    Podrobnosti sa nachádzajú na webovej stránke www.mladez-dnes.sk, alebo na webovej stránke biskupstva www.nrb.sk a na sociálnych sieťach.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00