Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


 • daryVčera, v sobotu 13.06.2015 o 10:00 h v Katedrále sv. Emeráma v Nitre náš farník, diakon František Hronský prijal kňazské svätenie.
  V sobotu 20.06.2015 o 10:00 h náš novokňaz František Hronský odslúži svoju primičnú svätú omšu. Slávnostný sprievod od fary do kostola začne o 9:50 h.
  V tento deň (v sobotu 20.06.2015) ranná svätá omša o 7:00 nebude.
  Na budúcu nedeľu (21.06.2015) náš novokňaz František Hronský odslúži svoju primičnú svätú omšu v Malých Bedzanoch o 7:30 h a v Tovarníkoch o 9:00 h.
 • Organizačné stretnutie ohľadne púte do Svätej Zeme z našej farnosti sa uskutoční dnes (v nedeľu 14.06.2015) o 10:00 h vo farskom kostole. Púť bude v dňoch 14.-21.09.2015. Záujemcov pozývame na stretnutie. Za púť sa bude môcť zaplatiť počas organizačného stretnutia, alebo neskôr na účet.
 • V pondelok 15.06.2014 po večernej svätej omši (o 19:00 h) bude v kostole zápis birmovancov na rok 2016.
 • Dňa 30.06.2015 sa koná v Nitre na Klokočine-Dieloch, na Amfiteátri, Diecézne stretnutie mládeže s názvom “D.N.E.S. s Jánom Pavlom II”. Toto stretnutie sa koná z príležitosti 20.-teho výročia návštevy sv. Jána Pavla II v Nitre-Janíkovciach a jeho stretnutia s mladými.
  Program sa koná v posledný deň školského roka od poobedia do neskorého večera. Program vrcholí pontifikálnou sv. omšou s naším diecéznym biskupom Viliamom Judákom na pódiu, na ktorom stál Ján Pavol II. V programe vystúpi ako hlavný hosť Sima Martausová.
  Podrobnosti sa nachádzajú na webovej stránke www.mladez-dnes.sk, alebo na webovej stránke biskupstva www.nrb.sk a na sociálnych sieťach.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00