Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • srdceAko sme už oznamovali, náš farník, diakon František Hronský, prijme kňazské svätenie v sobotu 13.06.2015 o 10:00 h v Katedrále sv. Emeráma v Nitre. Odchod autobusu na oslavy do Nitry bude v sobotu 13.06.2015 o 8:00 h z parkoviska pri Základnej škole sv. Ladislava.

  • Dnes (7.06.2015) je prvá nedeľa v mesiaci jún. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h.f
  • V tento deň (v sobotu 13.06.2015) bude o 17:00 h Večeradlo a následne svätá omša. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať mladé rodiny a na budúce (v nedeľu 13.07.2015) manželia. Po svätej omši bude mariánsky sprievod.

  • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne modlíme Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.

  • Tovarníky: Tento týždeň svätá omša v Tovarníkoch nebude vo štvrtok, ale v piatok 12.06.2015, čiže: na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

  • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške, ktorú si môžete vziať v sakristii.

  • Organizačné stretnutie ohľadne púte do Svätej Zeme z našej farnosti sa uskutoční na budúcu nedeľu 14.06.2015 o 10:00 h vo farskom kostole. Púť bude v dňoch 14.-21.09.2015. Záujemcov pozývame na stretnutie. Za púť sa bude môcť zaplatiť počas organizačného stretnutia, alebo neskôr na účet.

  • Farská ofera dnes (v nedeľu 7.06.2015) je určená na druhú časť prác spojenú s novými dverami do kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

  • Do Fotogalérie bolo pridaných šesť nových albumov.
  • Pomodlime sa za +Jozefa Michalíka. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00