Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 8.8.2010

8. August 2010
  • V tomto týždni v pondelok budeme prežívať sviatok spolupatrónky Európy sv. Terézie Benedikty z Kríža, v utorok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, v stredu spomienku sv. Kláry, v sobotu Maximiliána Mária Kolbeho a na budúcu nedeľu pripadá jeden z deviatich prikázaných sviatkov Nanebovzatia Panny Márie.
  • V tomto týždni pripadá trinásty deň v mesiaci. V tento deň bude ako obyčajne večeradlo o 17:00, ku ktorej sa zapoja farníci z filiálky Malé Bedzany. Následne potom bude o 18:00 slávnostná primičná sv. omša, ktorú bude celebrovať náš spolubrat pavlín novokňaz o. Ondrej Kentoš OSPPE z Vranova nad Topľou (ktorý u nás praxoval v pôstnom období) . Na túto udalosť vás srdečne všetkých pozývame.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00