Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


 • chliebavinoDnes (v nedeľu 31.05.2015) bude májová pobožnosť o 8:50 h. pred svätou omšou.

 • Náš farník, diakon František Hronský, prijme kňazské svätenie v sobotu 13.06.2015 o 10:00 h v Katedrále sv. Emeráma v Nitre. Primičnú svätú omšu bude slúžiť v sobotu 20.06.2015 o 10:00 h v našom farskom chráme. Kto by sa chcel zúčastniť na oslavách v Nitre a ísť tam autobusom, môže sa prihlásiť v sakristii.

 • V pondelok (1.06.2015) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac júl, august a september.

 • V utorok 2.06.2015 o 19:00 h sa uskutoční na fare stretnutie Farskej rady ohľadne primičnej svätej omše.

 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci jún. Spovedať budeme v Tovarníkoch v stredu od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v stredu od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v stredu od 17:00 h.

 • Vo štvrtok 4.06.2015 oslávi naša farnosť sviatok Božieho Tela. Bude to spoločná sv. omša o 17:30 h pre všetkých našich veriacich z mesta a filiálok Malé Bedzany a Tovarníky. Pozývame všetkých veriacich k jednotnej a vierou naplnenej spoločnej účasti na tejto oslave Eucharistického Krista v uliciach: Lipová, Slnečná, Fialková a Muškátová. Prosím veriacich o prípravu 4 oltárov a mamičky, aby pomohli dievčatám pri príprave kvietkov na rozsýpanie. Ako po minulé roky, dva oltáre pripravia veriaci z Topoľčian, jeden z Malých Bedzian a jeden z Tovarník.

 • Eucharistia vigílie slávnosti Kristovo Tela a Krvi v stredu (3.06.2015) bude slávená: Malé Bedzany 17:00 h., farský chrám 18:00 h., Tovarníky 19:00 h.
  • v Malých Bedzanoch po sv. omši 7:30 h
  • v Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h.
 • Oslavy Božieho Tela budú v nedeľu 7.06.2015 aj vo filiálkach: 
  • v Malých Bedzanoch po sv. omši 7:30 h
  • v Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h.
 • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa budeme denne modliť Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.

 • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške, ktorú si môžete vziať v sakristii.

 • Organizačné stretnutie ohľadne púte do Svätej Zeme z našej farnosti sa uskutoční v nedeľu 14.06.2015 o 10:00 h vo farskom kostole. Z technických príčin bol upravený termín. Púť bude v dňoch 14.-21.09.2015. Záujemcov pozývame na stretnutie. Za púť sa bude môcť zaplatiť počas organizačného stretnutia, alebo neskôr na účet.

 • Úmysly sv. omší v mesiaci jún 2015 nájdete tu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00