Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


 • zoslanieNaša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške, ktorú si môžete vziať v sakristii.

 • S radosťou vám oznamujeme, že v sobotu 13.06.2015 o 10:00 h v Katedrále sv. Emeráma v Nitre náš farník, diakon František Hronský, prijme kňazské svätenie. Primičnú svätú omšu bude slúžiť v sobotu 20.06.2015 o 10:00 h v našom farskom chráme.

 • Tovarníky: Sväté omše v Tovarníkoch budú slúžené mimo nedele o 19:00*h.

 • Dnes (v nedeľu 24.05.2015) je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorí sa zúčastnia verejného spevu, alebo recitovania hymnu Veni Creator (Príď Duchu Svätý) počas svätej omše, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 • Zajtra, v pondelok (25.05.2015) je Svätodušný pondelok. V pavlínskych farnostiach je to aj sviatok Panny Márie Matky Cirkvi. V tento deň v našom chráme bude sv. omša o 7:00 h (ráno) a o 18:00 h., v Malých Bedzanoch o 17:00 h a v Tovarníkoch o 19:00 h.

 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na Koncert autorov Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch venovaný pamiatke zakladateľa a riaditeľa SKDK Mgr. Vladimíra Gálisa. Koncert bude v pondelok 25. mája o 18:00 hod. v Spoločenskom dome.

 • V pondelok 25.05.2015 začíname s nácvikom detí na I. sväté prijímanie, podľa ročného programu. Prvé stretnutie sa začne v pondelok 25.05.2015 o 16:30 h. Pozývame aj rodičov prvoprijímajúcich detí.

 • Spoveď pre deti k I. svätému prijímaniu a ich rodiny bude v sobotu 30.05.2015 od 9:00 h.

 • Modlitba svätého ruženca v pondelok (25.05.2015), štvrtok a piatok (28.-29.05.2015), z dôvodu nacviku detí, bude súkromná.

 • Loretánske Litánie sa modlíme 10 minút pred svätou omšou. Túto nedeľu májová pobožnosť bude 10 min. pred svätou omšou, ktorá začína o 9:00 h.

 • Dňa 28.-30.05.2015 v Dolnom Smokovci (Vysoké Tatry) sa uskutoční duchovná obnova zameraná na rozpoznanie povolania. Podrobnosti sú na plagáte. Pozývajú pavlíni.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00