Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • sunsHodová slávnostná svätá omša bude slúžená dnes (v nedeľu 17.05.2015) o 15:00 h. Zároveň to bude záver svätých misií. Po svätej omši pôjdeme v sprievode k obnovenému krížu, kde obdržíme záverečné požehnanie, ktoré je spojené s úplnými odpustkami.

  • Loretánske Litánie sa modlíme 10 minút pred večernou svätou omšou okrem stredy a soboty, kedy sa túto pobožnosť modlíme pred rannou svätou omšou. S májovou pobožnosťou sa modlíme deviatnik k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.

  • Túto nedeľu májová pobožnosť bude 10 min. pred svätou omšou, ktorá začína o 9:00 h.

  • Na budúcu nedeľu (24.05.2015) pripadá slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Z tejto príležitosti, bude vo vigíliu slávnosti, v sobotu 23.05.2015 o 20:00 h svätá omša s rozšírenou bohoslužbou slova. Všetkých srdečne pozývame.

  • V pondelok a utorok (18. a 19.05.2015) bude v našej farnosti rehoľná vizitácia. Svätej omši v pondelok 18.05.2015 o 18:00 h bude predsedať P. Rastislav Ivanecký, radny kváziprovincie, prior pavlínského kláštora vo Vranove nad Topľou. Všetkých srdečne pozývame.

  • Tovarníky: Sväté omše v Tovarníkoch budú slúžené mimo nedele o 19:00 h.

  • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške v zadnej časti kostola.

  • Dňa 28.-30.05.2015 v Dolnom Smokovci (Vysoké Tatry) sa uskutoční duchovná obnova zameraná na rozpoznanie povolania. Podrobnosti sú na plagáte. Pozývajú pavlíni.

  • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí minulý týždeň odišli do večnosti: +Peter Bachan, +Vladimír Danove. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00