Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • kralovnaSlávnostne sme začali Ľudové misie. Informačné letáčiky s programom misií sa nachádzajú v zadnej časti kostola.

  • Hodová slávnosť v našej farnosti bude v nedeľu 17.05.2015.

  • Loretánske Litánie sa modlíme 10 minút pred večernou svätou omšou okrem stredy a soboty, kedy sa túto pobožnosť modlíme pred rannou svätou omšou.
  • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na Koncert klavírneho kvinteta Collegium Wartberg z Bratislavy, v ktorom účinkuje známy slovenský huslista Dalibor Karvay. Koncert bude v pondelok 11.05.2015 o 18:00 h v Koncertnej sále Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00