Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • ustavpomLoretánske Litánie sa modlíme 10 minút pred večernou svätou omšou okrem stredy a soboty, kedy sa túto pobožnosť modlíme pred rannou svätou omšou. V piatok 8.05.2015 svätá omša bude vo farskom chráme o 9:00 h a 10 minút pred ňou májová pobožnosť.

  • Malé Bedzany: V piatok 8.05.2015 svätá omša bude v Malých Bedzanoch o 8:00 h.
  • Slávnostný začiatok Ľudových misií bude už v najbližšiu sobotu 9.05.2015 na svätej omši o 18:00 h.

  • Upozorňujeme, že počas Ľudových misií od 9.-17.05.2015 bude zmenený program začiatku bohoslužieb. Na budúcu nedeľu 10.05.2015 svätá omša v Tovarníkoch začne o 10:00 h a svätá omša pre deti vo farskom chráme začne o 11:00 h. Informačné letáčiky so správnym začiatkom svätých omší sa nachádzajú v zadnej časti kostola.
  • Farská ofera dnes (v nedeľu 3.05.2015) je určená na druhú časť dvojitých vchodoých dverí do farského kostola a na bočné dvere z pravej strany kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

  • Bol zverejnený scenár a fotoalbum scénky Sv. Terézia z Avily.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00