Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Ďakujem P. Wiesławovi a mládeži našej farnosti za zorganizovanie letného kresťanského tábora.
  • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vypisuje na akademický rok 2010/2011 druhé kolo prijímacích pohovorov pre: bakalársky študijný program riadenie cirkevných a neziskových organizácií – 3-ročné štúdium, externá forma, ďalej magisterský študijný program katolícka teológia – 5-ročné štúdium pre laikov, externá forma a 6-ročné štúdium pre kandidátov kňazstva, denná forma. Termín podania prihlášok: do 31.7.2010

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00