Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 26.4.2015

26. April 2015
  • pastierDnes (26.04.2015) je Nedeľa Dobrého Pastiera, z tohto dôvodu dnešná zbierka je určená na seminár.

  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci máj. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok (30.04.2015) od 16:00 h., vo farskom kostole hlavne vo štvrtok (30.04.2015) od 17:00 h., a v Malých Bedzanoch v piatok (1.05.2015) od 7:30 h. 

  • Odchod autobusu na pútnický zájazd do Gdańska, Gdyni a Čenstochovej bude vo štvrtok 30.04.2015 o 21:00 h pri Základnej škole sv. Ladislava.

  • V piatok (1.05.2015) Páter Róbert pozýva na túru z Nitrianskej Blatnice na Visiace skaly. Odchod spred farského kostola o 12:30 h. Podrobnosti u Organizátora.

  • Tak isto v piatok (1.05.2015) začíname mesiac zasvätený Panne Márii. Loretánske litánie sa tento týždeň budeme modliť v piatok pred rannou sv. omšou a v sobotu pred večernou sv. omšou. V sobotu ranná pobožnosť k Panne Márii nebude.

  • Upozorňujeme, že počas Ľudových misií od 9.-17.05.2015 bude zmenený program začiatku bohoslužieb. Informačné letáčiky so správným začiatkom svätých omší sa nachádzajú v zadnej časti kostola, v Kalendári a v programe misií.

  • Hodová slávnosť v našej farnosti bude v nedeľu 17.05.2015.
  • V predminulý týždeň boli namontované nové dvojité dvere do hlavného vchodu farského kostola a dvere do sakristie.

  • Farská ofera na budúcu nedeľu (3.05.2015) bude určená na dvere. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
  • Úmysly sv. omší v mesiaci máj 2015 nájdete tu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00