Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 12.4.2015

12. April 2015
  • milosrdDnes (v nedeľu 12.04.2015) bude o 15:00 h Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a následne svätá omša.

  • Tento mesiac pripadá trinásteho na pondelok (13.04.2015). Modlitba svätého ruženca vo forme večeradla bude o 17:00 h. Sprevádzať nás budú farníci z Tovarník.

  • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na koncert súboru Ars Cameralis z Prahy – Česká republika. Je to koncert stredovekej renesančnej a barokovej hudby, ktorý bude v pondelok 13. apríla o 18:00*h v Evanjelickom kostole.

  • Naša farnosť 30.04.-3.05.2015 organizuje pútnický zájazd do Gdaňska, Gdyni a Čenstochovej, na ktorý sa môžete zapísať v sakristii, alebo v kancelárii na fare. Podrobnosti sú v itinerári.

  • Srdečne ďakujeme za pomoc pri výrube a úprave stromov, ktoré boli vykonané na Kalvárii a na starom cintoríne pri kostole v Tovarníkoch.

  • Boli zverejnené scenáre nasledovných divadelných scénok: Sant Jago de Compostella; Sv. Ladislav; Sv. Maximilián Kolbe 2; Sv. Pachonius; Sv. Pavol I Pustovník; Prerušený tanec – sv. Faustína; Sv. Tomáš Akvinský; Šaštín.
  • Úmysly sv. omší v mesiaci apríl 2015 nájdete tu.
  • Pomodlime sa za našich zosnulých: +Michal Hano, +Milan Grežďo. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00