Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 22.3.2015

21. March 2015
 • krizladislavV piatok 27.03.2015 sa pomodlíme Krížovú cestu po svätej omši, čiže o 18:30 h. V uvažovaniach nás bude sprevádzať hlavne mládež.

 • Dnes, v nedeľu 22.03.2015, bude Krížová cesta o 15:00 h na Kalvárii. Pri jednotlivých zastaveniach nás budú sprevádzať rodiny.

 • Tovarníky: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Tovarníkoch bude vysluhovaná v stredu 25.03.2015 od 16:00 h a následne bude sv. omša.

  Tento týždeň Krížová cesta v Tovarníkoch bude v stredu o 16:30 h.

  Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu vo štvrtok 26.03.2015 svätá omša v Tovarníkoch nebude.

 • Malé Bedzany: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Malých Bedzanoch bude vysluhovaná v sobotu 28.03.2015 od 16:00 h a následne bude sv. omša.Tento týždeň Krížová cesta v Malých Bedzanoch bude v sobotu 28.03.2015 o 16:00 h.

  Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu v piatok 27.03.2015 svätá omša v Malých Bedzanoch nebude.

 • Spoveď chorých pred Veľkou nocou v našej farnosti bude v pondelok 30.03.2015 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 • Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme na budúcu nedeľu (29.03.2015) od 14:00 h do 17:30 h.

  V tento deň (v nedeľu 29.03.2015) bude dodatočná svätá omša o 18:00 h.

 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari Vás pozýva na OTVÁRACÍ KONCERT – Koncert židovských piesní a folklóru LECHAYM, ktorý bude v utorok 24.03.2015 o 18.00 h. v Základnej umeleckej škole Ladislava Mokrého.

 • Na stredu 25.03.2015 pripadá slávnosť Zvestovania Pána. Sväté omše vo budú:

  Malé Bedzany 16:30 h.
  Tovarníky 17:00 h.
  Farský chrám 7:00 h a 18:00 h.

  V tento deň (25.03.2015) začneme deväťmesačnú duchovnú adopciu za nenarodené deti.

 • Naša farnosť 30.04.-3.05.2015 organizuje pútnický zájazd do Gdaňska, Gdyni a Čenstochovej. Podrobnosti sú na plagáte na nástenke a na letáčikoch v zadnej časti kostola.

 • Upozorňujeme, že v noci zo soboty na nedeľu, 28./29.03.2015 sa mení čas na letný, čiže presúvame čas o hodinu dopredu.

 • Na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015 bude z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.

 • Pomodlime sa za zosnulého + Imricha Marku. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00