Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 15.3.2015

14. March 2015
  • ustavpKrížová cesta dnes (v nedeľu 15.03.2015) bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie.
    Na Krížovej ceste nás v piatok (20.03.2015) budú sprevádzať prvoprijímajúce deti.
  • V Tovarníkoch sa pobožnosť Krížovej cesty modlievame vo štvrtok o 16:30 h., a v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h.
  • Pomodlime sa za našich zosnulých: +Jozef Herchel, +Miroslav Chudík. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00