Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 8.3.2015

7. March 2015
  • krizTovKrížová cesta dnes (v nedeľu 8.03.2015) bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Pri jednotlivých zástaveniach nás bude sprevadzať Ružencové bratstvo. Poklona na prvú nedeľu v mesiaci dnes nebude.

  • Na pobožnosti Krížovej cesty v piatok (13.03.2015) vo farskom chráme nás bude sprevádzať farská rada. V tento deň (v piatok 13.03.2015) Fatimská pobožnosť nebude.

  • V Tovarníkoch pobožnosť Krížovej cesty bude vo štvrtok o 16:30 h., a v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h.

  • Informujeme, že púť do Svätej Zeme z našej farnosti sa uskutoční 17.-24.09.2015. Podrobnosti sú na letáčikoch v zadnej časti farského kostola.

  • Dnes (v nedeľu 8.03.2015) je farská ofera určená na vykurovanie kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

  • Úmysly sv. omší v mesiaci marec 2015 nájdete tu.
  • Pomodlíme sa za +Evu Čimborovú, + Jarolíma Mičku. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00