Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 22.2.2015

21. February 2015
  • 2DKristusPozývame na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa modlievame v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h., v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h.

    Krížová cesta dnes (nedeľa 22.02.2015) bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie.

    V piatok (27.02.2015) vo farskom chráme nás budú sprevádzať muži z našej farnosti.

  • V pôstnom období poklona pred Oltárnou sviatosťou bude po svätej omši vždy vo štvrtok namiesto piatku. V piatky počas kázne bude uvažovanie o umučení Krista na základe obrazu „Ecce Homo“ – Hľa človek. V tomto uvažovaní nás bude sprevádzať páter Róbert.

  • Tlačivá na 2% z dane z príjmu, ktoré môžete poskytnúť na vzdelávanie detí z našej Cirkevnej základnej školy svätého Ladislava sa nachádzajú na stolíku v zadnej časti farského kostola. Bližšie informácie sú aj na webovej stránke školy.

  • Dnes (nedeľa 22.02.2015) je zbierka na charitu.

  • Pomodlime sa za zosnulého + Tibora Farkaša. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00