Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 8.2.2015

7. February 2015
  • lurdska_kostolOd 9.-15.02.2015 bude Národný týždeň manželstva. Naša farnosť sa pripája k tomuto podujatiu svojím programom. V programe je Eucharistia a po nej v utorok 10.02.2015 modlitby matiek, v stredu 11.02.2015 modlitby otcov, v piatok 13.02.2015 Večeradlo pred Eucharistiou, v ktorom nás budú sprevádzať rodiny, v sobotu 14.02.2015 o 15:00 h v Kultúrnom dome v Tovarníkoch karneval, v nedeľu 15.02.2015 o 17:30 h Biblická hodina. Podrobnosti sú na plagáte.

  • Malé Bedzany: Tento týždeň v Malých Bedzanoch bude svätá omša vo štvrtok 12.02.2015, nakoľko Fatimská pobožnosť pripadá na piatok.

  • V stredu 11.02.2015 máme spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Je to zároveň svetový deň chorých. Preto v tento deň pri svätej omši o 18:00 h budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Každý, kto chce prijať túto sviatosť musí byť v posväcujúcej milosti. Po sv. omši bude Lurdská pobožnosť.

  • V sobotu 14.02.2015 sa po večernej svätej omši uskutoční slávnostné výročné stretnutie Ružencového bratstva.

  • Oznamujeme, že letný detský kresťanský tábor sa tento rok uskutoční v termíne od 12. do 18. júla 2015 v rekreačnom zariadení Planinka v Dechticiach.

  • Popolcovou stredou 18.02.2015 sa v katolíckej Cirkvi začína pôstne obdobie, ktoré nás má pripraviť na slávenie Veľkej noci.

    Pred pôstnym obdobím vo farskom chráme bude poklona – trojdnie 15.-17.02.2015, a to: v nedeľu popoludní, v pondelok a v utorok po svätej omši.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00