Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Vo štvrtok 3.júna naša farnosť oslávila sviatok Božieho Tela a Krvi. Chcem úprimne poďakovať zástupcom filiálnych obcí Tovarníky a Malé Bedzany a našim farníkom z Topoľčian za pripravenie oltárikov.
  • Ďalej ďakujem miništrantom, deťom, ktoré sypali kvietky a celej asistencii. Viem, že to stálo obetu a preto ešte raz vyslovujem všetkým „Pán Boh zaplať“.
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci jún. Preto od 15:00 do 17:00 bude v našom farskom kostole vyložená Sviatosť Oltárna.
  • Taktiež dnes sa v našej farnosti koná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujem „Pán Boh zaplať“.
  • V pondelok po večernej sv. omši budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac júl a august.
  • V piatok 11. júna máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • V nedeľu 13. júna 2010 pri sv. omši o 10:30 hod. bude v našej farnosti vysluhovaná Sviatosť birmovania našim birmovancom. Už teraz vás chcem všetkých pozvať na túto slávnosť, aby sme všetci mohli byť účastní na tejto slávnosti.
  • Zároveň oznamujem, že sviatosť zmierenia pred birmovkou pre birmovancov, ich rodičov a birmovných rodičov, budeme vysluhovať vo farskom kostole 11. júna 2010 od 17:00 hod.
  • Tento mesiac pripadá trinásteho na nedeľu. Modlitba svätého ruženca vo forme večeradla bude o 15:00 hod. a o 16:00 bude dodatočná sv. omša.
  • Pripomíname, že prihlášky na letný tábor je možné odovzdať najneskôr do 10. júna 2010.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00