Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 1.2.2015

1. February 2015
 • svrodinaSpoločná modlitba za úspešný priebeh referenda bude dnes, v nedeľu 1.02.2015, počas poklony od 15:00 h do 17:00 h.

  Na tento úmysel bude poklona aj v piatok 6.02.2015 a to od

  21:00 h Mariánska pobožnosť
  21:30 h Krížová cesta

  22:30 h Eucharistická adorácia s témou RODINA
  24:00 h Svätá omša

 • Sviatok Obetovania Pána pripadá na pondelok 2.02.2015. Posviacka hromničných sviec bude v tento deň na svätých omšiach o 7:00 h a o 18:00 h.

  V Malých Bedzanoch o 16:30 h a v Tovarníkoch o 17:00 h.

  Nakoľko sú v tento deň polročné prázdniny, posviacka sviec, ktoré si donesenú prvoprijímajúce deti, bude až v utorok 3.02.2015 na svätej omši o 18:00 h.

 • V utorok 3.02.2015 je spomienka sv. Blažeja. V tento deň sa pri sv. omši bude udeľovať požehnanie hrdla so sviecami. V Malých Bedzanoch o 16:30*h., v Tovarníkoch o 17:00 h a vo farskom chráme o 18:00 h.

čítať ďalej...

 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.

 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch pozýva matky na Hromničnú púť matiek v pútnickom chráme v Topoľčanoch, ktorá sa uskutoční v sobotu 7.02.2015 v dopoludňajších hodinách. Podrobnosti sú na plagáte.

 • Od 9.-15.02.2015 bude Národný týždeň manželstva. Naša farnosť sa pripája k tomuto podujatiu svojim programom. V programe je Eucharistia a po nej v utorok 10.02.2015 modlitby matiek, v stredu 11.02.2015 modlitby otcov, v piatok 13.02.2015 Večeradlo pred Eucharistiou, v ktorom nás budú sprevádzať rodiny, v sobotu 14.02.2015 o 15:00 h v Kultúrnom dome v Tovarníkoch karneval, v nedeľu 15.02.2015 o 17:30 h Biblická hodina. Podrobnosti sú na plagáte.

 • Farská ofera je dnes, v nedeľu 1.02.2015, určená na nové dvere do nášho farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 • V stredu 11.02.2015 máme spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Je to zároveň svetový deň chorých. Preto v tento deň pri svätej omši o 18:00 h budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Každý, kto chce prijať túto sviatosť musí byť v posväcujúcej milosti. Po sv. omši bude Lurdská pobožnosť.

 • V sobotu 14.02.2015 sa po večernej svätej omši uskutoční slávnostné výročné stretnutie Ružencového bratstva.

 • Oznamujeme, že letný detský kresťanský tábor sa tento rok uskutoční v termíne od 12. do 18. júla 2015 v rekreačnom zariadení Planinka v Dechticiach.

 • Úmysly sv. omší v mesiaci február 2015 nájdete tu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00