Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 25.1.2015

25. January 2015
  • tomasZákladná škola sv. Ladislava oznamuje, že nových žiakov do prvého ročníka našej cirkevnej školy je možné zapísať do 13.02.2015 v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 11:00 h a od 14:00 do 16:00*h na riaditeľstve školy.

  • Sviatok Obetovania Pána pripadá na pondelok 2.02.2015. Posviacka hromničných sviec bude v tento deň na svätých omšiach o 7:00 h a o 18:00 h.

    Nakoľko sú v tento deň polročné prázdniny, posviacka sviec, ktoré si donesenú prvoprijímajúce deti, bude až v utorok 3.02.2015 na svätej omši o 18:00 h.

  • Farská ofera na budúcu nedeľu 1.02.2015 bude určená na nové dvere do nášho farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

  • V zadnej časti farského kostola sú informačné letáčiky o referende za ochranu detí a rodiny. Spoločná modlitba za úspešný priebeh referenda bude počas poklony na budúcu nedeľu.

  • V sobotu 14.02.2015 sa uskutoční karneval – „nie len pre deti“. Bližšie informácie oznámime neskôr.

  • Pomodlime sa za +Františka Smatanu. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00