Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 11.1.2015

11. January 2015
  • pavolDeviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu pokračuje pred večernou svätou omšou, aj v stredu. Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 18.01.2015 slávnostnou sv. omšou o 10:30 h, ktorej bude predsedať páter Dominik Lejman OSPPE, farár v Trnave. Na túto Eucharistiu sú pozvaní všetci Pavlíni z Trnavy. Všetkých vás srdečne pozývame.
  • V utorok 13.01.2015 pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo a následne svätá omša. V modlitbách nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a na budúce, 13.02.2015, otcovia.
  • Základná škola sv. Ladislava oznamuje, že zápis nových žiakov do prvého ročníka našej cirkevnej školy sa uskutoční od štvrtku 15.01. do 13.02.2015 v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 11:00 h a od 14:00 do 16:00*h na riaditeľstve školy.
  • Od nedele 18. januára do 25. januára sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pripojme sa i my k túžbe Pána Ježiša, ktorý hovorí, „aby sme všetci jedno boli“. K tomuto cieľu nám má poslúžiť súkromná i spoločná modlitba.
  • Topoľčany: Prosíme, aby nikto bez spojenia s kňazom, nenechával v zadnej časti kostola žiadne letáčiky a ani obrázky. Ďakujeme za pochopenie.
  • Pomodlime sa za +Boženu Minarčicovú, +Irenu Kumposchtovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00