Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 4.1.2015

3. January 2015
  • zjavenieDnes, 4.01.2015, je prvá nedeľa v mesiaci január. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h.

  • Posviacka príbytkov bude v utorok 6.01.2015 na slávnosť Zjavenia Pána od 14:00 h v Topoľčanoch, Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch.

  • Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu začneme v piatok 9.01.2015. Pobožnosť deviatnika bude cez týždeň pri večernej svätej omši, okrem nedele, kedy táto pobožnosť bude 10 min. pred sv. omšou, ktorá začína o 9:00 h. Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 18.01.2015 slávnostnou sv. omšou o 10:30 h, na ktorú všetkých srdečne pozývame.

  • Tovarníky: Koledovanie Dobrej noviny v Tovarníkoch sa uskutoční v utorok 6.01.2015 po svätej omši.

  • Tovarníky: Prosíme čitajúcich, aby si prevzali nový rozpis čítaní v sakristii.

  • V tomto roku zasväteného života sa vo štvrtky vo svätej omši pred požehnaním budeme modliť za duchovné a rehoľné povolania túto modlitbu.

  • Od 10.-17.05.2015 budú v našej farnosti ľudové misie. Na tento úmysel sa budeme modliť pred požehnaním na každej svätej omši túto modlitbu.

  • Najnovšie číslo farského časopisu DOM nájdete tu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00