Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 21.12.2014

23. December 2014
 • betlehemNarodenySviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme dnes, v nedeľu 21.12.2014, od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h.

 • Dnes, v nedeľu 21.12.2014, bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 18:00 h.

 • Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v utorok 23.12.2014 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

 • Tento týždeň roráty budú v našom farskom chráme od pondelka 22.12.2014 do stredy, čiže do štedrého dňa 24.12.2014 o 7:00 h ráno. Pozývame všetkých a najmä deti.

 • V stredu 24.12.2014 bude slúžená slávnostná svätá omša o 24:00 h vo farskom chráme a zároveň v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch.

 • Na slávnosť Narodenia Pána a na Druhý vianočný sviatok budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky.

čítať ďalej...

 • Taktiež, na slávnosť Narodenia Pána o 15:00 h vo farskom kostole bude jasličková pobožnosť, v ktorej budú účinkovať žiaci z našej cirkevnej školy. Na divadelné predstavenie všetkých srdečne pozývame.

 • V piatok 26.12.2014 na sviatok sv. Štefana pri sv. omši o 9:00 h v našom farskom chráme bude účinkovať zbor z farnosti Nanebovzatia Panny Márie.

 • V tento deň, v piatok 26.12.2014, sa od 13:00 h uskutoční v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny. Rodiny, ktoré sú ochotné prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii.

 • Po výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy sv. Ladislava, Lipová 3868, Topoľčany a Cirkevnej školy úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša, Kalinčiakova 48, Topoľčany bola zvolená a Biskupským úradom v Nitre na obidve školy schválená Mgr. art. Dominika Balková.

  Novej riaditeľke, ktorá sa dňom 1.01.2015 ujme funkcie vedenia Základnej školy sv. Ladislava prajeme hojnosť Božieho požehnania.

  Doterajším riaditeľom cirkevných škôl v našej farnosti, pani Mgr. Emílii Andelovej a pánu Mgr. Jozefovi Krajčíkovi ďakujeme za ich obetavú a láskyplnú službu.

 • Na budúcu nedeľu 28.12.2014 na sviatok Svätej Rodiny počas svätých omší bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

 • Na slávnosť Narodenia Pána 25.12.2014 sa bude konať farská ofera na nové dvere do kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“.

 • Pomodlime sa za +Františka Medu, +Martu Ďurkovičovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00