Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 14.12.2014

14. December 2014
 • prichodPripomíname, že od pondelka do piatku o 7:00 h ráno sú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame všetkých farníkov a najmä všetky deti.

 • Od pondelka 15.12.2014 začínajú putovať obrazy Panny Márie s Ježiškom pod srdcom a so sv. Jozefom v rámci deviatnika pred Vianocami.

 • Naša farnosť sa aj tento rok zúčastní celoslovenskej akcie koledovanie Dobrej noviny. Nácvik detí bude na fare dnes, v nedeľu 14.12.2014, o 16:00 h.

 • Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná:

  Tovarníky – streda 17.12.2014 od 16:00 h
  Malé Bedzany – sobota 20.12.2014 od 16:00 h
  farský chrám – nedeľa 21.12.2014 od 14:00 h

čítať ďalej...

 • Tovarníky: Z dôvodu predvianočných spovedí v dekanáte sa svätá omša v Tovarníkoch presúva zo štvrtku 18.12.2014 na stredu 17.12.2014, čiže na deň, v ktorom bude v Tovarníkoch vysluhovaná sviatosť zmierenia.
 • Malé Bedzany: Z dôvodu predvianočných spovedí v dekanáte sa svätá omša v Malých Bedzanoch presúva z piatku 19.12.2014 na sobotu 20.12.2014, čiže na deň, v ktorom bude v Malých Bedzanoch vysluhovaná sviatosť zmierenia.

 • Topoľčany: Z dôvodu predvianočných spovedí v dekanáte, v sobotu 20.12.2014 vo farskom chráme nebudeme spovedať.

 • Na budúcu nedeľu 21.12.2014 bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 18:00 h.

 • Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v utorok 23.12.2014 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

 • Milí rodičia a priatelia našej cirkevnej školy, srdečne vás pozývame na stretnutie s umeleckým slovom a hudbou v podaní žiakov ZŠ sv. Ladislava a Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Lukáša, ktoré sa uskutoční v stredu 17.12.2014 v školskej jedálni ZŠ sv. Ladislava o 16:00 h. Tešíme sa na krásne chvíle prežité v spoločenstve očakávajúcom príchod Ježiša Krista.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na Záverečný koncert 21. ročníka, ktorý bude v pondelok 15. decembra 2014 o 18.00 h v Spoločenskom dome. Účinkovať budú študenti a pedagógovia Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch.

 • Pomodlíme sa za +Ľudmilu Valnú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00