Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 7.12.2014

7. December 2014
 • guadalupskaPočas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno sú v našom farskom chráme slúžené roráty, na ktoré pozývame všetkých farníkov a najmä všetky deti.

 • V každú adventnú nedeľu po svätej omši o 10:30 h je možnosť si vo vestibule farského kostola zakúpiť knihy s náboženskou tematikou.

 • Dnes, v nedeľu 7.12.2014, bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h. Po poklone bude Akatist k úcte Bohorodičky, ktorý sa pomodlíme vo vigíliu z príležitosti slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

 • V pondelok 8.12.2014 na prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie budú sväté omše slúžené:

  farský chrám 7:00 h a  18:00 h
  Tovarníky 17:00 h
  Malé Bedzany 16:30 h

 • V pondelok 8.12.2014 pred rannou svätou omšou o 6:40 h budeme spievať Hodinky k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.

 • Vo štvrtok 11.12.2014 po večernej svätej omši sa na fare uskutoční stretnutie pastoračnej rady.

 • Tento mesiac pripadá trinásteho na sobotu 13.12.2014. Večeradlo bude o 17:00 h a následne svätá omša.

 • Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná:

  Tovarníky – streda 17.12.2014 od 16:00 h
  Malé Bedzany – sobota 20.12.2014 od 16:00 h
  farský chrám – nedeľa 21.12.2014 od 14:00 h

 • Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v utorok 23.12.2014 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

 • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí minulý týždeň odišli do večnosti: +Justína Praženková a +Anna Zvalová. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00