Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 30.11.2014

30. November 2014
  • prvaadventnaDnes, 30.11.2014, začíname adventné obdobie.

  • Počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno budú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame všetkých farníkov a najmä všetky deti.

  • V pondelok 1.12.2014 po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac január, február a marec 2015.

  • Úmysly sv. omší v mesiaci december 2014 nájdete tu.

  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 4.12.2014 od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok 5.12.2014 od 16:00 a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.

  • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na koncert Komorného orchestra ZOE z Bratislavy a Nitry, ktorý bude vo štvrtok 4.12.2014 o 19:00 h v Evanjelickom kostole. V tomto orchestri účinkuje topoľčiansky rodák Adam Szendrei.

  • Na sobotu 6.12.2014 o 10:00 h pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom. Sv. Mikuláš každé dieťa obdaruje malou pozornosťou, tiež rád rozdá aj iné darčeky označené menom, ktoré môžete nechať na fare.

  • V pondelok 8.12.2014 pripadá prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Posvätenie a odovzdanie prvoprijímajúcim deťom medaily nepoškvrneného počatia Panny Márie bude v nedeľu 7.12.2014 na svätej omši o 10:30 h.

  • Dnes, v nedeľu 30.11.2014, bude jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00