Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 23.11.2014

22. November 2014
  • kral_3

    V nedeľu 23.11.2014 sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

  • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na koncert speváckeho zboru TECHNIK AKADEMIK a orchestra SND MUSICI del TEATRO s dirigentom Pavlom Procházkom, rodákom z Topoľčian. Spoluúčinkuje náš organista Juraj Mičúnek. Koncert bude v nedeľu 23.11.2014 o 19:30 h v Kostole Nanebovzatia P. Márie.

  • V utorok 25.11.2014 po večernej sv. omši bude Eucharistická adorácia. Všetkých srdečne pozývame.

  • Budúca nedeľa 30.11.2014 je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.

  • Roráty začínajú v pondelok 1.12.2014. Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno.

  • Svätý otec František vyhlásil Rok zasväteného života, ktorý bude od 30.11.2014 do 2.02.2016. Slávnostné otvorenie Roka zasväteného života v našej nitrianskej diecézy bude slávnostnými vešperami za účasti diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka, v sobotu 29.11.2014 o 17:30 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii.

  • Na budúcu nedeľu 30.11.2014 bude jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00