Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 16.11.2014

15. November 2014
  • alzbetaNáš nitriansky biskup, Mons. Viliam Judák pozýva všetkých mladých do Nitry na Klokočinu, kde v piatok 21.11.2014 bude privezený Kríž Svetových dní mládeže. Podrobnosti nájdete na internetovej stránke biskupstva.

  • Na budúcu nedeľu sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

  • V pondelok 17.11.2014 bude štátny sviatok, preto svätá omša vo farskom chráme bude slúžená o 9:00 h.

  • Z našej farnosti plánujeme zorganizovať púť do Svätej Zeme. Po konzultácii z mnohými farníkmi sme došli k záveru, že púť zrealizujeme na konci septembra v roku 2015.

  • Pomodlíme sa za +Ondreja Hatalu. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00