Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 9.11.2014

9. November 2014
  • martinNáš nitriansky biskup, Mons. Viliam Judák pozýva všetkých mladých do Nitry na Klokočinu, kde v piatok 21.11.2014 bude privezený štvormetrový Kríž Svetových dní mládeže. „Príďte sa zúčastniť hlavného večerného programu, pokloniť a uctiť si putujúci legendárny kríž, “najrozcestovanejší” kríž na svete.“ Podrobnosti nájdete na internetovej stránke biskupstva.
  • V utorok 11.11.2014 slávi svoje meniny páter Martin, kvázi provinciál paulínov na Slovensku. Odporúčame ho vašim modlitbám.
  • 3.12.11.2014, t.j. v stredu ráno o 7:00 h srdečne pozývame starých rodičov na školskú sv. omšu, na ktorej sa chceme za nich modliť a zároveň na nej chceme prezentovať aktivity, ktoré uskutočnili triedne kolektívy v rámci Mesiaca úcty k starším. Pozvanie platí nielen pre starých rodičov  žiakov ZŠ sv. Ladislava, ale pre všetkých starých rodičov aj rodičov našej farnosti. Tešíme sa na Vás.
  • Vo štvrtok 13.11.2014 vo farskom chráme bude Fatimská pobožnosť. O 17:00 h začne Večeradlo, v ktorom nás budú sprevádzať farníci z Topoľčian.
    Tovarníky: z tohto dôvodu svätá omša v Tovarníkoch nebude vo štvrtok, ale v piatok 14.11.2014 o 17:00 h.
  • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na koncert štátneho komorného orchestra zo Žiliny, ktorý bude vo štvrtok 13.11.2014 o 18:00 h v Spoločenskom dome.
  • Z našej farnosti plánujeme koncom februára na budúci rok 2015 zorganizovať púť do Svätej Zeme. Bližšie informácie budú v najbližšom týždni na nástenke.
  • Pomodlime sa za +Milana Paluša. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00