Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 2.11.2014

1. November 2014
  • cintorinTovarníky: Sväté omše v Tovarníkoch v pracovné dni začínajú o 17:00 h.

  • Malé Bedzany: Sväté omše v Malých Bedzanoch v pracovné dni začínajú o 16:30 h.

  • Pripomíname všetkým, že ten veriaci, ktorý v dňoch od 1. do 8. novembra navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať raz denne odpustky pre duše v očistci. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

  • Dnes, v nedeľu 2.11.2014, poklona nebude.

  • Dnes, v nedeľu 2.11.2014, je farská ofera určená na nové dvere do nášho farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

  • Úmysly sv. omší v mesiaci november 2014 nájdete tu.
  • Pomodlime sa za +Anna Chochulová, + Oľga Kučerová. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00