Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 26.10.2014

26. October 2014
 • ikonyikonyDnes, v nedeľu 26.10.2014, o 16:00 h vo farskom chráme sa na podnet Biskupského úradu v Nitre pomodlíme ruženec za ochranu pred šírením epidémie eboly a za uzdravenie chorých.
 • Malé Bedzany: Od slávnosti Všetkých svätých 1.11.2014 sväté omše budú slúžené v obnovenom kostole v Malých Bedzanoch. Všetkým srdečne ďakujeme za práce vykonané pri obnove kostola.
 • Pred sviatkom Všetkých svätých budeme v našej farnosti spovedať:
  • Tovarníky: vo štvrtok 30.10.2014 od 16:00 h.
  • Malé Bedzany: v piatok 31.10.2014 od 16:30 h.
  • Topoľčany: hlavne v piatok 31.10.2014 od 17:00 h.
 • Táto spoveď je zároveň prvopiatková.
 • Na sviatok Všetkých svätých, čiže v sobotu 1.11.2014 bude dušičková pobožnosť:
  • Nový cintorín o 14:00 h
  • Starý cintorín o 15:30 h
  • Tovarníky o 15:00 h
  • Malé Bedzany v nedeľu 2.11.2014 po sv. omši o 7:30 h.
 • Tovarníky: Od tohto týždňa, sväté omše v Tovarníkoch budú o 17:00 h.
 • Malé Bedzany: Od tohto týždňa, sväté omše budú v Malých Bedzanoch o 16:30 h.
 • Pripomíname všetkým veriacim, že v deň spomienky na všetkých verných zosnulých možno získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky: navštíviť kostol, alebo kaplnku, modlitba Otčenáš, Verím v Boha a tri obvyklé podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.Takisto ten veriaci, ktorý v dňoch od 1. do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať raz denne odpustky pre duše v očistci. I tu platia spomenuté podmienky.
 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom
  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy sv. Ladislava, Lipová 3868, Topoľčany a výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej školy úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša, Kalinčiakova 48, Topoľčany. 
 • Farská ofera na budúcu nedeľu 2.11.2014 bude určená na nové dvere do nášho farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00