Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 12.10.2014

10. October 2014
  • fatimska2Mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h. V nedeľu 12.10.2014 sa pomodlíme ruženec vo farskom chráme o 8:30 h.

  • V pondelok 13.10.2014 o 17:00 h bude modlitba svätého ruženca vo forme večeradla, o 18:00 h svätá omša a po nej sviečkový sprievod ulicami našej farnosti so sochou Fatimskej Panny Márie. V modlitbe Večeradla nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo.

  • V stredu, dňa 15.10.2014, o 19:30 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch sa uskutoční organový koncert venovaný 20. výročiu založenia Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. V programe zaznie organová tvorba J. S. Bacha a diela skladateľov nemeckého romantizmu. Účinkujú: Juraj Mičúnek a študenti z organovej triedy Juraja Mičúneka.

  • Na budúcu nedeľu 19.10.2014, nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.

  • V sobotu 25.10.2014 o 14:00 h bude na fare potáborové stretnutie. Všetky deti a animátorov srdečne pozývame.

  • V pondelok 6.10.2014 v Čenstochovej o. biskup Mons. Viliam Judák a Generálny predstavený rádu pavlínov, o. Arnold Chrapkowski podpísali predlženie zmluvy o zverení farnosti sv. Gorazda v Topoľčanoch na 10 rokov do pastoračnej starostlivosti Rádu svätého Pavla Prvého Pustovníka, OSPPE.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00