Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 28.9.2014

28. September 2014
  • ruzencovaV pondelok 29.09.2014, na sviatok svätých archanjelov Michala, Rafaela a Gabriela, pripadá v našej farnosti poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená po svätej omši, ktorá začne o 7:00 h do 18:00 h. Podrobnosti sú na plagáte a aj v zadnej časti kostola. Pri vchode do kostola je rozpis hodín poklony, do ktorého sa môžete zapísať. Každý máme za čo ďakovať a o čo prosiť – preto príďme.

  • V pondelok 29.09.2014 sa v kostole po večernej svätej omši o 18:45 h. uskutoční stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí.

  • Mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa budeme modliť o 17:30 h okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude po rannej svätej omši.

  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme v  Tovarníkoch vo štvrtok 2.10.2014 od  17:30 h., v  Malých Bedzanoch v piatok 3.10.2014 od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.

  • V sobotu 4.10.2014 o 16:00 h bude v kostole v Tovarníkoch ďakovná svätá omša z príležitosti 20-tého výročia vzniku ružencového bratstva živého ruženca. Po svätej omši pozývame na agapé.

  • V sobotu 11.10.2014 sa uskutoční celodiecézna púť do Šaštína. V tento deň z našej farnosti zorganizujeme pútnický zájazd, na ktorý sa môžete zapísať u pani Anny Ďurinovej alebo v sakristii.

  • Farská ofera na budúcu nedeľu 5.10.2014 bude určená na nové dvere do nášho farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

  • Pomodlime sa za +Oľgu Rybanskú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00