Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 21.9.2014

18. September 2014
  • paterpioV pondelok 29.09.2014 sa v kostole po večernej svätej omši o 18:45 uskutoční stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí.

  • Na budúcu nedeľu 28.09.2014 na svätej omši o 9:00 vo farskom chráme a aj v Tovarníkoch poďakujeme Pánu Bohu za úrodu.

  • V pondelok 29.09.2014 na sviatok svätých archanjelov Michala, Rafaela a Gabriela pripadá v našej farnosti poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená po svätej omši, ktorá začne o 7:00 do 18:00.

  • V sobotu 11.10.2014 sa uskutoční celodiecézna púť do Šaštína. V tento deň z našej farnosti zorganizujeme pútnický zájazd, na ktorý sa môžete zapísať u pani Anny Ďurinovej alebo v sakristii.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00