Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 14.9.2014

18. September 2014
  • sedembolestnaTovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch je dnes, v nedeľu 14.09.2014. Slávnostná svätá omša je slúžená o 10:00 h.
  • Z príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža bude dnes, v nedeľu 14.09.2014, na Kalvárii o 15:00 h krížová cesta. Všetkých srdečne pozývame.
  • V piatok 19. septembra o 10:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie bude otec biskup Mons. Viliam Judák slúžiť slávnostnú svätú omšu pre žiakov a učiteľov všetkých cirkevných škôl z Topoľčian.
  • Odchod autobusu na pútnický zájazd do Lúrd, Fatimy a iných pútnických miest v západnej Európe bude v pondelok 15.09.2014 o 11:30 h pri Základnej škole sv. Ladislava.
  • Farská ofera dnes, v nedeľu 14.09.2014, bude určená na nové dvere do nášho farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • Malé Bedzany: V sobotu 20.09.2014 v Malých Bedzanoch na svätej omši o 17:00 h poďakujeme Pánu Bohu za úrodu.
  • Pomodlime sa za +Evu Kršiakovú, +Jolanu Zaťkovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00