Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 7.9.2014

5. September 2014
 • narodeniePMV nedeľu 7.09.2014 nás čaká tradičná púť k Panne Márii. V Tovarníkoch bude svätá omša o 9:00 h. V Malých Bedzanoch a v našom farskom kostole bude sv. omša len o 8:00 h. Po jej skončení o 9:00 h sa uskutoční sprievod – púť od nášho farského kostola k Panne Márii Sedembolestnej. Podrobnosti sú na plagáte.
 • Mesačné stretnutie členov Ružencového bratstva s modlitbou posvätného ruženca bude v nedeľu 7.09.2014 o 9:00 h počas púte do kostola Nanebovzatia Panny Márie.
 • Malé Bedzany: V pondelok 8.09.2014 v Malých Bedzanoch bude svätá omša o 17:00 h a po nej poklona.
 • Vincentská rodina srdečne ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí prispeli do celoslovenskej zbierky „Boj proti hladu“. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Tovarníky: Od najbližšieho týždňa sväté omše v pracovné dni v kostole v Tovarníkoch budú začínať o 18:30 h.
 • Tovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu 14.09.2014. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním. Podrobnosti sú na plagáte.
  • Štvrtok 11.09.2014 – Svätá omša 18:30 h + poklona
  • Piatok 12.09.2014 – Svätá omša 18:30 h + Krížová cesta
  • Sobota 13.09.2014 – Svätá omša 18:00 h vo farskom kostole + Večeradlo
  • Nedeľa 14.09.2014 – Svätá omša 10:00 h
 • Tento mesiac pripadá trinásteho na sobotu 13.09.2014. Večeradlo bude o 17:00 h a následne bude svätá omša. Po svätej omši bude sprievod so sochou Panny Márie Fatimskej po najbližších uliciach. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať Členovia rodín, ktorých navštevuje socha Nepoškvrnenej Panny Márie a na budúce, v pondelok 13.10.2014, Ružencové bratstvo.
 • Z príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža, v nedeľu 14.09.2014 bude na Kalvárii o 15:00 h krížová cesta. Všetkých srdečne pozývame.
 • Farská ofera na budúcu nedeľu 14.09.2014 bude určená na nové dvere do nášho farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • V sobotu 11.10.2014 sa uskutoční celodiecézna púť do Šaštína. V tento deň z našej farnosti zorganizujeme pútnický zájazd.
 • Najnovšie vydanie farského časopisu DOM nájdete tu.
 • Pomodlime sa za +Emil Martoš, +Ladislav Daňo. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00