Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 10.8.2013

16. August 2014
  • nanebovzatie3Malé Bedzany: Pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Z tohto dôvodu sú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
  • Tento mesiac pripadá trinásteho na stredu 13.08.2014. Večeradlo bude o 17:00 h a následne svätá omša. Po svätej omši bude sprievod so sochou Panny Márie Fatimskej po najbližších uliciach. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať farníci z Malých Bedzian.
  • V piatok 15.08.2014 pripadá prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše v našej farnosti budú:
    • Farský kostol 7:00 h a 18:00 h.
    • Malé Bedzany 17:00 h
    • Tovarníky 19:00 h
  • Pomodlime sa za tých, ktorí odišli do večnosti: +Jozef Tabačár, +Mária Kováčová. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00