Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 3.8.2014

4. August 2014
  • vaskriesenieDnes, 3.08.2014, je prvá nedeľa v mesiaci august. Od 15:00 h do 17:00 h bude v našom farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť. Všetkých srdečne pozývame.
  • Malé Bedzany: Pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Z tohto dôvodu sú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
  • Dnes, v nedeľu 3.08.2014, je farská ofera určená na nové dvere do nášho farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • Úmysly sv. omší v mesiaci august 2014 nájdete tu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00