Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


 • gorazdDnes, v nedeľu 27.07.2014, v našom farskom chráme pripadá slávnosť svätého Gorazda, spolupatróna nášho farského kostola a patróna farnosti.
 • V pondelok 28.07.2014 pripadá 100. výročie začiatku I. svetovej vojny. Z tohto dôvodu na cintoríne v Tovarníkoch bude slúžená svätá omša za všetkých, ktorí zomreli počas tejto vojny.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci august. Spovedať budeme
  • v Tovarníkoch vo štvrtok 31.07.2014 od 18:00 h.
  • v Malých Bedzanoch v piatok 1.08.2014 od 16:30 h
  • vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
 • Malé Bedzany: Pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Z tohto dôvodu sú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
 • V nedeľu 14.09.2014 v Šaštíne sa uskutoční celonočný program pre mládež s názvom 7bolestná. V programe je dramatizovaný ruženec, svätá omša s Mons. Kuffom, svedectvá, koncerty, divadlo, tanec a ďalšie aktivity. Program je na plagáte a na internetovej stránke. Účasť na programe je potrebné nahlásiť skôr. Kto má záujem z našej farnosti nech sa prihlási u pani MVDr. Andrey Šrámekovej.
 • Pripomíname, že od 15.09. do 26.09.2014 organizujeme pútnický zájazd do týchto pútnických miest západnej Európy: Lurdy, Fatima, Santiago de Compostela, Montserate, Nazaré, Barcelona (Sagrada Familia) a Turín. Na tento pútnický zájazd je možné sa ešte prihlásiť na telefónnom čísle, ktoré je uvedené na nástenke a na letáčiku v zadnej časti kostola. Voľných je ešte niekoľko miest.
 • V zadnej časti kostola (vo filiálkach v sakristii) sa nachádza petícia prezidentovi Slovenskej republiky za vyhlásenie referenda, aby žiadne iné spolužitie, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou, sa nenazývalo manželstvom. Petícia sa vzťahuje aj na výchovu detí. Kto ešte nepodporil túto petíciu a chcel by, môže tak urobiť.
 • Farská ofera na budúcu nedeľu 3.08.2014 bude určená na nové dvere do nášho farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Najnovšie číslo farského časopisu DOM nájdete tu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00