Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


 • rodinaMalé Bedzany: Pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Z tohto dôvodu sú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
 • V nedeľu 14.09.2014 sa v Šaštíne uskutoční celonočný program pre mládež. V programe je dramatizovaný ruženec, svätá omša s Mons. Kuffom, svedectvá, koncerty, divadlo, tanec a ďalšie aktivity. Program je na plagáte a na internetovej stránka. Účasť na programe je potrebné nahlásiť skôr. Kto má záujem z našej farnosti nech sa prihlási u pani MVDr. Andrey Šrámekovej.
 • Na budúcu nedeľu 27.07.2014 v našom farskom chráme pripadá slávnosť svätého Gorazda spolupatróna nášho farského kostola a patróna farnosti. Z tohto dôvodu, vo vigíliu slávnosti, v sobotu 26.07.2014 bude nasledujúci program:
  • 21:00 h Mariánska pobožnosť
  • 22:00 h Cesta svetla – pobožnosť obsahuje stretnutia so Zmŕtvychvstalým Pánom zapísané v Evanjeliu
  • 23:00 h Poklona pred Sviatosťou oltárnou
  • 24:00 h Svätá omša
 • Pripomíname, že od 15.09. do 26.09.2014 organizujeme pútnický zájazd do týchto pútnických miest západnej Európy: Lurdy, Fatima, Santiago de Compostela, Montserate, Nazaré, Barcelona (Sagrada Familia) a Turín. Na tento pútnický zájazd je možné sa ešte prihlásiť na telefónnom čísle, ktoré je uvedené na nástenke a na letáčiku v zadnej časti kostola. Voľných je približne 5 miest.
 • V zadnej časti kostola sa nachádza petícia prezidentovi Slovenskej republiky za vyhlásenie referenda, aby žiadne iné spolužitie, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou, sa nenazývalo manželstvom. Petícia sa vzťahuje aj na výchovu detí. Kto ešte nepodporil túto petíciu a chcel by, môže tak urobiť.
 • Pomodlime sa za +Ľubicu Chaternuchovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00