Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • mariadetiMalé Bedzany: Pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Aktuálne prebieha maľovanie vnútra kostola. Z tohto dôvodu sú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
  • Tovarníky: Z dôvodu dovolenkového obdobia sväté omše v období mesiaca júl a august sú slúžené v Tovarníkoch vo štvrtok o 19:00 h.
  • Dnes, v nedeľu 13.07.2014, bude Večeradlo o 15:00 h, o 16:00 h dodatočná svätá omša a po nej fatimský sprievod. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať otcovia a na budúce, v stredu 13.08.2014, farníci z Malých Bedzian.
  • Farská ofera dnes, v nedeľu 13.07.2014, je určená na nové dvere do nášho farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
  • Pomodlíme sa za tých, ktorí odišli do večností: +Emil Madej, +Jozefina Naňová, +Jozef Záklasník, +Anton Vestenický. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00