Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • krizprirodaDnes, 6.07.2014, je prvá nedeľa v mesiaci júl. Od 15:00 h do 17:00 h bude v našom farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť.
  • Odchod detí do tábora bude dnes, v nedeľu 6.07.2014, o 13:30 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava.
  • Malé Bedzany: Pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Aktuálne prebieha maľovanie vnútra kostola. Z tohto dôvodu sú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
  • Tovarníky: Z dôvodu dovolenkového obdobia sväté omše v období mesiaca júl a august budú slúžené v Tovarníkoch vo štvrtok o 19:00 h.
  • Na budúcu nedeľu pripadá 13-ho. Večeradlo bude o 15:00 h a o 16:00 h dodatočná svätá omša a po nej fatimský sprievod.
  • Z Biskupského úradu v Nitre sme dostali povolenie na vykonanie nových vonkajších dverí do kostola. Dvere budú urobené z oboch strán z hlavného vchodu, zo sakristie a z pravého bočného vchodu. Nové dvere budú hliníkové, ale podľa vzoru a farby terajších dverí. Z tohto dôvodu farská ofera na budúcu nedeľu, 13.07.2014, bude určená na nové dvere do nášho farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • Pomodlime sa za tých, ktorí odišli do večností: +Oľga Priecelová, +Žofia Rumanová, +Zita Žitňanská. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00