Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • V utorok po večernej sv. omši bude adorácia bratstva adorátorov.
  • Tento mesiac pripadá 13. deň na štvrtok. O 17.00 hod. bude modlitba sv. ruženca vo forme večeradla, potom bude sv. omša a po nej procesia so sochou Fatimskej panny Márie ulicami našej farnosti.
    V sobotu 15.5.2010 o 9.00 hod. bude sv. omša pri ktorej vyslúžime sviatosť pomazania chorých. Upozorňujeme, že túto sviatosť môže prijať ten, kto bol na sv. spovedi.
  • Na budúcu nedeľu nás čakajú farské hody. Slávnostná sv. omša bude o 10.30 hod. Všetkých srdečne na túto slávnosť pozývame. Môžete sa tešiť na nasledovný program

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00