Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • srdceVo štvrtok 19.06.2014 naša farnosť oslávila sviatok Božieho Tela a Krvi. Chceme poďakovať všetkým, ktorí pripravovali oltáre. Ďakujeme za hudbu mužom z dychovky, ženám zo zboru Nádej, ženám za upratovanie a výzdobu kostola, mužom, ktorí niesli baldachýn a zástavy, pánu kostolníkovi, pánu organistovi, celej asistencii, miništrantom, prvoprijímajúcim deťom a všetkým deťom, ktoré sypali kvety. Ešte raz vyslovujeme všetkým „Pán Boh zaplať“.
  • Oslavy Božieho Tela budú dnes, v nedeľu 22.06.2014. vo filiálkach. V Malých Bedzanoch po sv. omši 8:00 h a v Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h.
  • V utorok 24.06.2014 pripadá sviatok Narodenie Jána Krstiteľa. Sväté omše budú slúžené: Malé Bedzany: 17:00 h., farský chrám: 18:00 h., Tovarníky: 18:30 h.
  • Malé Bedzany: Pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Z tohto dôvodu sú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
  • Vo štvrtok 26.04.2014 po večernej sv. omši bude Eucharistická adorácia. Všetkých srdečne pozývame.
  • Na piatok 27.06.2014 pripadá slávnosť Srdca slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a zároveň slávnosť sv. Ladislava, spolupatróna nášho farského kostola a patróna našej cirkevnej školy. Tak isto v  piatok sa končí školský rok. Preto poďakujeme Pánu Bohu s našimi školákmi za všetky milosti sv. omšou o 8:15 h. a slávnostným spevom Te Deum. Po večernej sv. omši, ktorá začína o 18:00 h pozývame na scénku o sv. Ladislavovi a potom guláš na školskom dvore. Pozývame všetkých farníkov z Topoľčian, z Tovarník a Malých Bedzian.
  • V nedeľu 29.06.2014 je zároveň prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. V tento deň sa bude konať každoročná zbierka „halier sv. Petra“.
  • Pomodlime sa za zosnulých +Milana Adamkoviča a +Máriu Legeňovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00