Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • teloVo štvrtok 19.06.2014 oslávi naša farnosť sviatok Božieho Tela. Bude to spoločná sv. omša o 17:30 h pre všetkých našich veriacich z mesta a filiálok Malé Bedzany a Tovarníky. Pozývame všetkých veriacich k jednotnej a vierou naplnenej spoločnej účasti na tejto oslave Eucharistického Krista v uliciach: Lipová, Slnečná, Fialková a Muškátová. Prosím veriacich o prípravu 4 oltárov a mamičky, aby pomohli dievčatám pri príprave kvietkov na rozsýpanie. Ako po minulé roky, dva oltáre pripravia veriaci z Topoľčian, jeden z Malých Bedzian a jeden z Tovarník a mládež.
  • Eucharistia vigílie slávnosti Kristovo Tela a Krvi v stredu 18.06.2014 bude slávená: Malé Bedzany 17:00 h., farský chrám 18:00 h., Tovarníky 18:30 h.
  • Oslavy Božieho Tela budú v nedeľu 22.06.2014 aj vo filiálkach. V Malých Bedzanoch po sv. omši o 8:00 h a v Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h.
  • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne modlíme Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Na túto pobožnosť vás srdečne pozývame. Dnes, v nedeľu 15.06.2014, táto pobožnosť bude po svätej omši, ktorá začína o 9:00 h.
  • Malé Bedzany: Pokračujeme v obnove nášho kostola v Malých Bedzanoch. Z tohto dôvodu sú sväté omše slúžené v kultúrnom dome.
  • Dnes, v nedeľu 15.06.2014, v našej farnosti je možné prispieť rodinám v Bosne a Hercegovine a v Srbsku do pokladničky, ktorá je umiestnená v zadnej časti kostola.
  • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari Vás pozýva na ZÁVEREČNÝ KONCERT jubilejného 20.ročníka Topoľčianskej hudobnej jari. Koncert je venovaný nedávno zosnulému zakladateľovi a riaditeľovi Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a jednému zo zakladateľov Topoľčianskej hudobnej jari – jesene Vladimírovi Gálisovi. Koncert bude v pondelok 16.6.2014 o 18:00 h v Spoločenskom dome.
  • Pomodlime sa za +Jozefa Škriputu. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00