Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Dnes (02.05.2010) máme prvú nedeľu v mesiaci máji. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 15:00 hod. do 17:00 hod. Na záver poklony o 17:00 sa budeme modliť Loretánske Litánie.
  • Loretánske Litánie sa v tomto týždni modlievame pred večernou sv. omšou okrem stredy a soboty, kedy je táto pobožnosť pred rannou sv. omšou.
  • Pred prvým piatkom spovedáme v Malých Bedzanoch v utorok od 16:30hod. , v Tovarníkoch v stredu od 17.00 hod. a vo farskom kostole piatok pred sv. omšou.
  • Vo štvrtok 6. mája v našej farnosti bude kňazská rekolekcia. Pozývame všetkých vás bratia a sestry v Roku kňazov na sv. omšu o 9.30 hod.
  • Na budúcu nedeľu o 15:00 hod. bude katechéza pre rodičov, ktorých deti príjmu sviatosť birmovania. Po katechéze bude aj organizačné stretnutie pre rodičov.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00